Транс Центр

информация

Порядок визначення плати за користування вагонами і контейнерами

Витяг із Правил користування вагонами і контейнерами
(ст.119-126 Статуту залізниць України)

Плата за користування нараховується за кожний вагон і контейнер після прийняття його залізницею від вантажовласника. У разі неповернення залізниці вантажовласником вагона (контейнера) протягом 15 діб після прийняття їх вантажовласником плата за користування за ці 15 діб, а потім за кожні 5 діб стягується, не очікуючи повернення вагона (контейнера). ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 )

Час користування обчислюється окремо для кожного вагона і контейнера за його номером. Номерному обліку часу користування підлягають усі вагони і контейнери, подані під вантажні операції на місцях загального користування, а на місцях незагального користування – вагони і контейнери парку залізниць України й інших держав, передані на під’їзні колії або орендовані ділянки колій. Усі завантажені вагони, а також порожні вагони, які належать підприємствам, організаціям, портам, установам і громадянам, та орендовані ними, що знаходяться на станціях і на підходах до них в очікуванні подавання під вантажні операції з причин, які залежать від вантажовласника, є такими, що перебувають у користуванні вантажовласника.

Час користування вагонами на залізничних під’їзних коліях, що обслуговуються локомотивами власників колій, обчислюється з моменту їх передавання на передавальних коліях.

У разі затримки вагонів на станції з причин, які залежать від вантажовласника, складається акт загальної форми, який підписується представниками станції і вантажовласника. В акті вказується час (у годинах та хвилинах) початку та закінчення затримки вагонів і їх номери. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004, Наказом Міністерства транспорту та зв’язку N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 )

Про затримку вагонів і контейнерів з вини вантажовласника на підходах до станції призначення залізниця видає наказ (додаток 4).

Облік затриманих на підходах вагонів здійснюється станцією, на якій вони простоюють, на підставі акта про затримку вагонів, що складається станцією. Усі дані, вказані в цьому акті, передаються станцією у “Повідомленні про затримку вагонів” (додаток 5) до інформаційно-обчислювального центру залізниці та на станцію призначення. Акт про затримку вагонів складається у трьох екземплярах – один залишається на станції затримки і два додаються до перевізних документів.

Станція призначення інформує вантажовласника про затримку вагонів з його вини, передаючи йому копію Повідомлення про затримку вагонів не пізніше двох годин після його отримання (телефонограмою, телеграфом, поштовим зв’язком, через посильних, факсом або іншим способом, установленим начальником станції за погодженням з вантажовласником). ( Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв’язку N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 )

Не прийняті залізницею від вантажовласника вагони (неочищені, неправильно навантажені або неправильно запломбовані та з іншими комерційними та технічними несправностями, що виникли з вини вантажовласника) залишаються в користуванні вантажовласника до усунення недоліків. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв’язку N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 )

Загальний час, за який вноситься вантажовласником плата залізниці за користування вагонами, включає час затримки вагонів з його вини та час перебування їх у безпосередньому розпорядженні вантажовласника.

Час до 30 хвилин не враховується, час 30 хвилин і більше враховується як повна година. ( Абзац другий пункту 12 в редакції Наказу Мінтрансу N 542 ( z0793-01 ) від 20.08.2001 )

Причини, які є підставою для нарахування плати за користування вагонами в разі затримки їх на підходах до припортових станцій призначення, зазначаються в актах про затримку вагонів. ( Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 )

Плата за користування стягується з вантажовласника також у разі затримки вагонів (контейнерів) під час перевезення в усіх випадках, крім тих, які залежать від залізниці. ( Пункт 13 в редакції Наказу Міністерства транспорту N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 )

Розмір плати за користування вагонами в залежності від часу користування встановлюється згідно з чинним законодавством. Плата за користування вагонами, які є власністю інших держав, відшкодовується залізниці вантажовласниками за ставками, затвердженими Радою залізничного транспорту держав-учасниць СНД та іншими міжнародними угодами. Час користування вагонами, за який відшкодовується плата, визначається для кожного вагона за відомостями плати за користування вагонами та актами про затримку вагонів.

Ставки плати за користування контейнерами залізниць України та інших держав (крім власних) встановлені наказом Міністерства транспорту України від 02.02.99 N 53 ( z0103-99 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.02.99 за N 103/3396. ( Пункт 14 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства транспорту N 485 ( z0604-03 ) від 07.07.2003, в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв’язку N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 )

За час перебування на під’їзних коліях та інших місцях незагального користування вагонів, що належать підприємствам чи орендовані ними, плата не вноситься. Якщо такі вагони затримані на станції призначення чи на підходах до неї або на станції відправлення з причин, що залежать від вантажовласника, то плата за користування сплачується в розмірі 50 відсотків. ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 )

Вантажовласник звільняється від плати за користування вагонами і контейнерами:

а) якщо затримка вагонів або контейнерів виникла через стихійне лихо, що спричинило припинення руху на залізничних під’їзних коліях, а також через стихійне лихо або аварію на підприємстві, внаслідок яких згідно з чинними положеннями заборонено виконувати вантажні роботи;

б) у разі подання локомотивом залізниці вагонів і контейнерів на фронти навантаження (вивантаження) у кількості, що перевищує їх максимальну переробну спроможність. Вказана максимальна переробна спроможність визначається за договором між залізницею і вантажовласником; ( Підпункту “б” пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв’язку N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 )

в) у разі затримки прийняття залізницею вагонів, які пред’явлено їй до здачі, з причин, що залежать від залізниці. Час такої затримки зазначається у графі “Примітки” Пам’ятки користування вагонами (контейнерами), цей час виключається із загального часу користування вагонами (контейнерами). ( Абзац перший підпункту “в” пункту 16 в редакції Наказу Мінтрансу N 334 ( z0565-02 ) від 28.05.2002, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв’язку N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 ) Причина звільнення від плати за користування вагонами і контейнерами зазначається у графі “Примітки” відомості плати за користування вагонами (контейнерами).

Унесення плати за користування вагонами і контейнерами здійснюється в порядку, установленому Правилами розрахунків за перевезення вантажів, затвердженими наказом Мінтрансу від 21.11.2000 N 644 ( z0864-00 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції 24.11.2000 за N 864/5085. ( Пункт 17 в редакції Наказу Мінтрансу N 334 ( z0565-02 ) від 28.05.2002 )

Відповідальність залізниць за своєчасне подавання вагонів і контейнерів визначається у відповідності із Статутом залізниць України ( 457-98-п ).